RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Inwestycje i projekty unijne

Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. K. Wallenroda w Rynie.
W ramach modernizacji zostały przeprowadzone następujące prace:
a) Rozbiórka części budynku – składu opału oraz zsypu na bieliznę;
b) Remont istniejących i wykonanie nowych spoczników, schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
c) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic poniżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wykonaniem izolacji;
d) Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego akrylowego;
e) Wymiana płytek betonowych i trylinki na ciągach pieszych i jezdnych na kostkę betonową;
f) Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm i wykonanie nowego pokrycia zewnętrznego połaci z 2 warstw papy termozgrzewalnej;
g) Wymiana wskazanych (opisanych i ujętych w wyliczeniach) drzwi i okien na nowe;
h) Wykonanie nowych obróbek blacharskich;
i) Wymiana rynien i rur spustowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł nieco ponad 680 tyś. zł brutto.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie

Budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie

  


 
Infrastruktura nad jez. Ryńskim
Pod koniec 2014 r., zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim w Rynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, w kwocie 3 229 8547,86 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 037 322,33  zł.
W ramach wyżej wymienionego projektu zostały wykonane następujące działania:
  • modernizacja istniejącej przystani statków pasażerskich
  • budowa pomostu stałego przy przystani
  • budowa nowych umocnień brzegu jeziora
  • przebudowa kanału burzowego
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • przebudowa sieci gazowej
  • przebudowa sieci teletechnicznej
  • zewnętrzne instalacje elektryczne i uświetnienie terenu
Prace budowlane trwały 6 miesięcy. Modernizacji została poddana przede wszystkim przystań dla statków pasażerskich umożliwiająca w bezpieczny i zgodny ze współczesnymi standardami sposób przyjmowania dużych jednostek żeglugi śródlądowej. Powstały tereny zielone wraz z elementami małej architektury, ciągi piesze z płyt granitowych i kostki granitowej, połączenie z ciągiem jednokierunkowym dla aut nawiązujące do stylistyki występującej w centrum miasta. Nowoczesny port to również ogromna korzyść dla środowiska, gdyż wszystkie śmieci i nieczystości z jednostek pływających przybijających do portu trafiać będą do ryńskiej Ekomariny.
Logo Programu Operacyjnego Narodowa Strategia Spójności
 
 
Nabrzeże jeziora Ryńskiego Nabrzeże jeziora Ryńskiego
Nabrzeże jeziora Ryńskiego
 

 

W sierpniu 2014 r. targowisko miejskie zostało oddane do użytku. W ramach inwestycji powstały: nawierzchnia targowiska z płyt i kostki granitowej, nawiązującej do ciągów pieszych w centrum miasta, zadaszone stoiska handlowe (10 szt.), miejsca handlowe na których, będzie można skorzystać z przenośnych pawilonów, miejski węzeł sanitarny, kamienny zdrój uliczny do czerpania wody, ławki, kosze na śmieci oraz studnia ukazująca fragment zabytkowego kanału łączącego J. Ołów z J. Ryńskim. Gmina Ryn pozyskała na ten cel środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwotny koszt inwestycji zaplanowano na 1.478.278,68 zł, z czego dofinansowanie z PROW (program „Mój Rynek”) miało wynieść 902.791,00 zł.  Po przeprowadzeniu przetargu, koszty budowy wyniosły ok. 700.000 zł.

Logo programu Mój Rynek i PROW

Targowisko miejskie

 

 


 

Ostoja Rybacka i Wędkarska w Sterławkach Wielkich

Pod koniec 2014 roku zakończono realizcję projektu. Inwestycja umożliwia zagospodarowanie wolnego czasu lokalnej społeczności, w tym rybakom i wędkarzom korzystającym z zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich”. Wyremontowany obiekt będzie służył przede wszystkim lokalnej społeczności oraz partnerom projektu: Gospodarstwu Rybackiemu „Mikołajki” oraz Stowarzyszeniu Sportowo-Rekreacyjnemu w Rynie – Sekcja Wędkarska ESOX. W ramach zadania wykonano: remont ścian, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz modernizację sceny, wyposażono ją w niezbędne meble oraz sprzęt multimedialny. Ogrodzony teren przy WDK będzie udostępniony na czasowe biwakowanie dla wędkarzy oraz turystów korzystających z okolicznych jezior. Korzyści z realizacji projektu pozwolą na przybliżenie społeczeństwu aktywnego poznawania tradycji, historii i kultury rybackiej i wędkarskiej, wydłużenie sezonu turystycznego i wędkarskiego przez organizację czasu wolnego przybyłym na łowiska wędkarzom oraz ich rodzin poprzez kulturę, sport, i rekreację, poszerzenie współpracy z sektorem rybackim, rozwój oferty turystycznej.
Koszt inwestycji to Ponad 86 tyś zł, dofinansowanie wyniosło ponad 42 tyś zł
Logo Programu Operacyjnego Po Ryby, Ministerstwa Rolnictwa i Unii Europejskiej
 
Sterławki Wielkie
 
 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sterławkach Wielkich

– utwardzenie placu w centrum miejscowości wraz z małą architekturą i terenami zielonymi. Koszt 249 tyś zł, dofinansowanie z PROW 151 tyś zł.

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Unii Europejskiej

Sterławki Wielkie

 


 

W maju 2013 r. Gmina Ryn zakończyła prace budowlane polegając na stworzeniu: pomostu wędkarskiego, utwardzono plac do handlu produktami rybnymi, wyremontowano pomost przy kąpielisku miejskim oraz zaadoptowano budynek trafostacji na sanitariaty i pomieszczenie dla ratowników. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.025.347,86 zł; dofinansowanie EFR wyniosło 708.573,72 zł

Logo Programu Operacyjnego Po Ryby, Ministerstwa Rolnictwa i Unii Europejskiej

Pomost na plaży Pomost wędkarski

 


 

Ekomarina nad jeziorem Ryńskim została oddana do użytku 1 czerwca 2013 roku. W ramach budowy powstało: nowy budynek z kapitanatem portu wraz z dodatkowymi pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi dla żeglarzy i pracowników portu, takie jak sanitariaty, prysznice, pralnia, suszarnia, pomieszczenie pierwszej pomocy oraz lokale dla obsługi portu między innymi sala dydaktyczno-szkoleniowa i biura kapitanatu portu. Ponadto Ekomarina posiada 2 pomosty pływające, oświetlone z miejscami do cumowania na 60 jachtów wraz z instalacją elektryczną i wodociągową udostępnianą żeglarzom. Pomosty pływające stanowią całość z pomostem stałym wzdłuż nabrzeża ekomariny, które będą w stanie przyjąć ok. 90 jednostek pływających!

Logo Programu Operacyjnego Narodowa Strategia Spójności

Flaga Ekomariny Ekomarina

 


 

 Zagospodarowania przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Ryn, Rybical, Kronowo i Prażmowo –utworzono 4 place rekreacyjne z wiatami, boiskami do piłki plażowej i miejscami na ogniska.

Logo Unii Europejskiej, Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rybical

 


 

Kompleks sportowy ORLIK 2012 został usytuowany przy stadionie miejskim w Rynie (ul. H. Sawickiej), jego budowa zakończyła się w listopadzie 2011 roku, Inwestorem była Gmina Ryn z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Loga i herby

Kompleks boisk

 


 

Ścieżka spacerowo-rekreacyjna

W 2011 roku zakończono budowę ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Ołów w Rynie. Całkowity koszt projektu to niemal 1 mln zł, dofinansowanie PROW wyniosło ok. 50% kosztów. Ścieżka o długości 4 250 m w części miejskiej wykonana jest z kostki polbrukowej i oświetlona stylowymi latarniami, natomiast w części leśnej wykonana na podbudowie żwirowej. W ciągu ścieżki wybudowano 120 m pomostu widokowego, z którego rozciąga się malowniczy krajobraz Jeziora Ołów.

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Unii Europejskiej

Ścieżka spacerowo-rekreacyjna Ścieżka spacerowo-rekreacyjna

 


 

Przebudowa i modernizacja oświetlenia w centrum Rynu

W roku 2009 w Rynie przebudowano centrum miejscowości Ryn (Plac Wolności) wraz z budową nowego oświetlenia ulicznego stylizowanego na XIX w. Koszt modernizacji samego oświetlenia wyniósł ok. 326 tyś zł, kwota dofinansowania 201 tyś zł.

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Unii Europejskiej

Przebudowa centrum miasta

 


 

Budowa świetlicy szkolnej, stołówki szkolnej, biblioteki szkolnej oraz przedszkola na terenie kompleksu szkolnego w Rynie. Ta ważna inwestycja poprawi warunki nauczania i spędzania czasu w szkole przez dzieci i młodzież, przede wszystkim zwiększy ich bezpieczeństwo – będą miały do dyspozycji cały kompleks szkolny i żywieniowy w jednym miejscu. Koszt inwestycji 3 943 000 zł.

Budynek przedszkola

 


 

Wodociągi i kanalizacja

Od wstąpienia Polski do UE Gmina Ryn wybudowała ponad ok.134 km kanalizacji oraz ok. 89 km wodociągów. Dzięki tej inwestycji prawie wszystkie gospodarstwa wiejskie na obszarze gminy Ryn uzyskały dostęp do bieżącej wody   i zostały skanalizowane. Koszt inwestycji wyniósł ponad 27 mln zł, dofinansowanie wyniosło niemal 80 % kosztów. 

Logo Programu Operacyjnego Narodowa Strategia Spójności

Budowa kanalizacji i wodociągów

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wyścig Milko Mazury MTB Etap 4 Ryn - Wyścig o Jelenie Rogi

Galerie

więcej galerii

20 - lecie współpracy między Rynem i Jurbarkasem

Ryn w świątecznym klimacie

Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn.

II Szkolny Festiwal Biegowy

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?