RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

2a. Ryn ul. Podmiejska

Położenie

Nazwa lokacji: 
2a. Ryn ul. Podmiejska
Numer działki: 
Współrzędne geograficzne: 

N: 53º56’17.92’’
E: 21º33’44’’

Miasto / Gmina: 

Ryn

Powiat: 

Giżycko

Województwo: 

Warmińsko-mazurskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 

0,5167 ha

Kształt działki: 

prostokąt

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis): 

Tak (Możliwość powiększenia terenu o grunty prywatne)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m²] włączając 23% VAT: 

40-60 zł/m2

Właściciel / właściciele: 

Gmina Ryn

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 

Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

3.P/U – przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: 

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0400 ha

RIVa - grunty orne 0,0239 ha

RV - grunty orne 0,1527 ha

RVI - grunty orne 0,3001 ha

Różnica poziomów terenu [m]: 

Płaski teren

Obecne użytkowanie: 

Nieużytek

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 

Nie

Poziom wód gruntowych [m]: 

Nie badano - nie ma

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 

Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 

Nie

Przeszkody podziemne: 

Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 

Tak (drzewa samosiejki)

Istniejące ograniczenia ekologiczne: 

Tak (działka położona na 54 Obszarze Chronionego Krajobrazu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)

Budynki i zabudowania na terenie: 

Nie

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: 

Nie

Elektryczność na terenie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: 

ok. 100 m, Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny

Gaz na terenie: 

Nie

Gaz na terenie

Odległość przyłącza od granicy działki [m]: 

300 m

Woda na terenie: 

Nie

Woda na terenie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: 

ok. 200 m

Kanalizacja na terenie: 

Nie

Kanalizacja na terenie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: 

50  m

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 

Tak

2,4 km

Telefony: 

Nie

Uwagi: 

Mapa i fotografie w dokumentacji

Osoba przygotowująca ofertę: 

tel. (0-87) 429 - 39 - 70

Andrzej Żmijewski

Osoby do kontaktu: 

tel. (0-87) 429 - 39 - 70

Andrzej Żmijewski

Załączniki: