RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Invest in Ryn

Seniorze trzymaj formę!

12.02.2020

Gmina Ryn realizuje projekt ,,Seniorze trzymaj formę!" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Zadanie przeprowadzenia zajęć w ramach wsparcia aktywizacyjnego, powierzono Fundacji PozytywArt.

Odbyły się już pierwsze zajęcia, wyjazdy i wydarzenia, które spotkały się z entuzjazmem wśród seniorów.

Cieszymy się, że możemy efektywnie odpowiadać na potrzeby osób starszych, życząc im wielu niezapomnianych wrażeń.

1

Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności