RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Invest in Ryn

Jednostki organizacyjne gminy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

ul. Szkolna 9

11-520 Ryn

87 4218-030

e-mail: sp@ryn.pl

www.sp.ryn.pl

Dyrektor Renata Radziulewicz

 

Ryńskie Centrum Kultury w Rynie

ul. Szkolna 1

11-520 Ryn

87 4218-061

e-mail: rck-it@wp.pl

www.rck-ryn.pl

www.facebook.com/rynskiecentrumkultury.ryn

Dyrektor Marek Podskalny

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie

ul. Ratuszowa 2

11-520 Ryn

tel. 0 87 4293967

e-mail:  mgopsryn@wp.pl

Kierownik Ewa Małgorzata Modzelewska

 

Biblioteka Publiczna w Rynie

ul. Ratuszowa 2

11-520 Ryn

87 4218-139

e-mail: biblioteka@ryn.pl

www.biblioteka.ryn.pl

www.facebook.com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-Rynie/214397138684633?sk=timeline

Dyrektor Maria Tuczyńska

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie

ul. K.Wallenroda 10

11-520 Ryn

87 4218-022

e-mail: prezes@pgkimryn.pl

www.pgkimryn.com.pl

Prezes Juliusz Leczycki