RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

„Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie"

20.06.2018

Dnia 18.06.2018 r. Gmina Ryn podpisała umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

 

 

 

 

Realizacja tego zadania będzie polegała na:

- wykonaniu chodnika o długości 1846,4m, szerokości 2,0m z kostki betonowej gr. 6cm

- wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego o długości 960m, szer. 2,5m z kostki betonowej gr. 8cm

- wykonaniu oświetlenia ulic – 56szt. słupów oświetleniowych

- wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości 1520,7 m, DN 200, 250, 315,400mm

- długość łączna ulic – 1699,8m

- szerokość ulic 5,0 – 5,5m

Kwota dofinansowania wynosi: 1 998 020,00 zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: do dnia 30 listopada 2018 r.

podpisanie umowy

Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności